Tổng Hợp Tài Liệu Ôn Thi IELTS - IELTS Không Khó
Tổng Hợp Tài Liệu Ôn Thi IELTS – IELTS Không Khó

Xin chào các bạn!!

Dưới đây là tổng hợp tài liệu ôn thi IELTS mà mình đã sử dụng trong quá trình ôn thi. Mong rằng các bạn sẽ tận dụng được nguồn tài liệu này và luyện tập mỗi ngày để đạt được kết quả mà mình mong muốn.

Danh sách bài viết các mẹo ôn thi IELTS

TOP 3 Tài Liệu Ôn Thi IELTS – Harry Corners

Tài Liệu Luyện Reading IELTS Hiệu Quả Miễn Phí 2021 – Harry Corners

4 Nguồn Luyện Nghe Tiếng Anh Miễn Phí 2021 – Harry Corners

Tài Liệu trên kênh Tiktok IELTS Không Khó

Sách Cam 15: https://srtn.asia/yHcXmUDM

Transcript Cam 16: https://drive.google.com/file/d/1EN4wQebrJXUVpOhyQYy8qPG7cahAEdfA/view?usp=sharing

Transcript Cam 15: https://drive.google.com/file/d/1pZsTh0x_n8abcOYvygj1CZJl1qY9Pa5h/view?usp=sharing

Transcript Cam 14: https://drive.google.com/file/d/1oV4G9GkxUa86FJI6oh5XuS5xLEwtQoon/view?usp=sharing

Transcript Cam 13: https://drive.google.com/file/d/1gxwmJU6ifDSS3YZM7FuBIbk6mauYm1xL/view?usp=sharing

Combo Sách 4 kỹ năng: https://srtn.asia/em375aj8

Kênh Youtube: https://youtu.be/9WO9njwDgq8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *